< terug naar partner overzicht

Venntiv-CMYK_zwart-oranje-highres.
Venntiv

Venntiv is gespecialiseerd in subsidie aanvragen gericht op duurzame innovatie. Overheden, zowel Europees als Regionaal, investeren in maatregelen die CO2-uitstoot reduceren of grondstofgebruik terugbrengen. De weg naar deze subsidies is vaak complex en het vergt know-how om een aanvraag op zo’n manier te schrijven dat de subsidieverstrekker niet anders kan dan de aanvraag goed keuren.

De roep om onze planeet te beschermen wordt steeds luider. De afspraken van het klimaatakkoord om de mondiale temperatuur met niet meer dan 1,5 graad te laten stijgen zijn hierin crucial. Dit stelt ons voor grote uitdagingen en ambities, zoals bijvoorbeeld de transitie naar een circulaire en duurzame economie. De snelheid waarmee nieuwe technologieën worden ontwikkeld of initiatieven worden ontplooid is enorm, maar in veel gevallen ontbreekt het aan (voldoende) funding om de gewenste impact te maken.

Venntiv heeft als adviseur meegewerkt aan een aantal prestigieuze projecten ter bevordering van de circulaire economie. Zoals bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van Nederlands’ grootste plastic sorteer installatie. Ook kunnen ze met trots zeggen dat ze de subsidie aanvraag voor de bouw van een grote banden recycling fabriek en voor een andere partij de realisatie van een productiemachine voor bamboevezels tot een succes hebben gemaakt. Zo zijn er talloze projecten gericht op hergebruik van grondstoffen, opwekken van energie en reductie van CO2 die ze hebben kunnen ondersteunen.

» Lees hier meer over de projecten die Venntiv heeft gerealiseerd.

Bij het schrijven van een subsidieaanvraag implementeert Venntiv altijd het principe van de triple-bottom-line. Ofwel, de 3-p strategie. Ze geloven namelijk dat een bedrijf alleen duurzaam is wanneer het een wezenlijke bijdrage levert aan de maatschappij, het klimaat én rendabel is. In dit laatste zit dan ook de crux voor veel bedrijven. Duurzame alternatieven zijn vaak duur en drukken het rendement van de onderneming. De overheid schiet hier vaker te hulp dan veel ondernemers zich realiseren. Wanneer een investering goed is voor de maatschappij en het milieu, dan zijn er vaak mogelijkheden tot subsidies.

Samen met de andere leden van de Circular Plastics Alliance wil Venntiv duurzame innovaties aanjagen en oude plannen nieuw leven in blazen. Door mee te denken met de ambities van de partners verwachten ze met elkaar een voortrekkersrol in te kunnen nemen in het verduurzamen van de maatschappij. Op korte termijn willen Venntiv daarom project ideeën omzetten naar haalbaarheidsstudies, prototypes of demonstratieprojecten.

Door de toevoeging van Venntiv aan de Circular Plastics Alliance kunnen we kansen voor subsidies identificeren en de financiële kant van de plannen vanuit andere oogpunten bekijken. Daarmee is Venntiv een unieke en waardevolle aanvulling op onze Alliance.

OFFERTE AANVRAAG

velden met een * zijn verplicht.